Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Twórcze lato

Słowo o międzynarodowym spotkaniu twórców kultury plastycznej w Polsce.

 „Twórcze Lato w Garbatce- Letnisku’’ to projekt, w którym główne wydarzenie stanowi Międzynarodowy Plener Ekspresji Twórczej, Malarstwa i Rzeźby „Puszcza Kozienicka. Inspiracje Garbatka- Letnisko”, poprzedzony warsztatami rzemiosła artystycznego i rękodzieła (garncarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo, snycerstwo, witraż oraz natchnione aurą kontemplacji warsztaty ikonopisania.

W gościnnych progach Szkoły Drzewnej i Leśnej w Garbatce- Letnisku, w miejscowości
o tradycjach uzdrowiskowo - wypoczynkowych, położonej w prastarej Puszczy Kozienickiej, wspomniany plener będzie się odbywał już po raz trzynasty. To twórcze spotkanie artystów ceniących sobie wyjątkową atmosferę Mazowsza, a w nim regionu kozienickiego, gdzie łaskawość losu, w pięknej przyrodzie umieściła Garbatkę- Letnisko. Pomysłodawcą zorganizowania pierwszego pleneru w Szkole Drzewnej i Leśnej był starosta kozienicki Janusz Stąpór oraz prof. Aleksander Olszewski - dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

W plenerach dotychczas wzięło udział około 150 artystów z Polski i z zagranicy (Armenia, Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Izrael, Litwa, Macedonia, Niemcy, Rosja, Słowacja, Tadżykistan, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy). Zdecydowana większość z nich to pedagodzy akademiccy uczelni artystycznych.

Twórcy mieli możliwość zwiedzenia urokliwych krajobrazowo, historycznie i przyrodniczo zakątków pogranicza Mazowsza i Lubelszczyzny, w tym powiatu kozienickiego z Królewską Puszczą Kozienicką. Pasja artystów i zjawiskowa atmosfera podczas pleneru, spotkań twórców z przedstawicielami lokalnej społeczności i miłośnikami sztuk plastycznych, ujawniły dużą potrzebę partycypacji w kulturze przez kontynuowanie spotkań artystycznych Garbatce-Letnisku.

Zgodnie z formułą plener kończy się wernisażem. Prace prezentowane są także podczas wystaw poplenerowych w Kozienicach, Zwoleniu, Radomiu, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Janowcu, Warszawie i wielu innych miejscowościach.

Spotkania artystów z różnych, czasami bardzo odległych krajów, to ciekawy eksperyment,

w którym twórcy nie tylko dzielą się indywidualnym doświadczeniem warsztatowym,
a przede wszystkim inspirują się wzajemnie. Inspiracje stanowią ich osobowości, twórczość, uprawiana technika, warsztat, różne pojmowanie istoty tworzenia, odkrywanej indywidualnie i inaczej dla każdego z twórców. Inspiruje więc różna definicja sztuki i jej roli we współczesnej kulturze, choć często poddanej globalizacji i homogenizacji.

Obserwacja i partycypacja w takich spotkaniach dla wielu uczestników bywa doskonałym powodem do rozszerzenia własnych horyzontów, otwarcia na świat i człowieka.

Twórcza pasja artystów i natchniona atmosfera spotkań plenerowiczów z przedstawicielami lokalnej kultury i miłośnikami sztuk plastycznych ujawniły dużą potrzebę społeczną uczestnictwa w kulturze przez kontynuowanie spotkań artystycznych w Garbatce. Na zasadzie edukacyjnej i artystycznej otwartości do udziału w plenerze w dowolnym wymiarze czasu zapraszamy wszystkich sympatyków sztuk plastycznych, szczególnie młodzież szkolną.

/ED/