Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

ZAWODOWE

Egzaminy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbywają się, w zależności od zdawanej kwalifikacji w sesji Zimowej lub Letniej.
Więcej informacji na temat egzaminów zawodowych można znaleźć: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

 

Zgłoszenia "DEKLARACJE" przystąpienia do egzaminu należy składać osobiście lub listownie do sekretariatu CKU, odpowiednio:
----> SESJA LETNIA - do 7 lutego,
----> SESJA ZIMOWA - do 15 września,

deklaracje przesłane lub dostarczone po wskazanym wyżej terminie nie będą uwzględniane. 
Deklaracja do pobrania poniżej 

>> DEKLARACJA <<