Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Stolarz 752205 - DRM.04

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) DRM.04  
„Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych ”          
wyodrębnionej w zawodzie STOLARZ symbol zawodu 752205

 

Do kogo skierowany jest kurs?

 • do osób początkujących, bez doświadczenia zawodowego, pasjonujących się stolarstwem i pracą w drewnie,
 • do hobbystów chcących poszerzyć swoje umiejętności,
 • do osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
 • dla osób pracujących już w zawodzie, chcących potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe dokumentem państwowym.

 

Jakie są warunki przystąpienia do kursu?

 • posiadanie wykształcenia podstawowego,
 • ukończenie 18 roku życia,
 • posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na podjęcie nauki.

 

Ile czasu trwa kurs i jak wygląda organizacja zajęć:

 • kurs trwa 4 semestry (2 lata),
 • rozpoczyna się semestrem jesiennym,
 • obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne,
 • zajęcia praktyczne odbywają stacjonarnie w weekendy (sobota i niedziela) wg ustalonego wcześniej grafiku,
 • zajęcia teoretyczne odbywają się przede wszystkim on-line w weekendy (sobota i niedziela), ale kilka razy organizowane są również stacjonarnie na terenie szkoły.

 

Prowadzone przez CKU Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacji DRM.04 – „Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych ” realizowane są równolegle jako dwa kursy:

 • kurs „Stolarz tradycyjny” realizujący elementy Podstawy Programowej dla kwalifikacji DRM.04,
 • kurs „Stolarz-renowator” z dodatkowymi godzinami na naukę renowacji mebli, realizujący elementy Podstawy Programowej dla kwalifikacji DRM.04,

Każda z grup ma swojego opiekuna/opiekunów.

 

Czym różnią się te dwa kursy?

 • kurs Stolarz-renowator jest zwiększony o dodatkowych 100 godzin przeznaczonych na rozszerzone zdobywanie wiedzy i praktyki z zakresu naprawy i renowacji mebli dawnych,
 • podstawa programowa nauczania dla obu kursów jest taka sama,
 • absolwenci obu kursów otrzymują taki sam dokument potwierdzający ukończenie kursu, DRM.04 w kwalifikacji „Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych ”
 • słuchacze obu kursów podchodzą do tego samego egzaminu państwowego (nie ma rozróżnienia na specjalizacje),
 • zajęcia obu kursów mogą nieznacznie różnić się między sobą wykonanymi ćwiczeniami i wytwarzanymi podczas kursu wyrobami.

 

Czy zajęcia teoretyczne są dla obu kursów takie same:

 • tak, zajęcia teoretyczne dla obu kursów są takie same.

 

Co wykonuje się podczas zajęć praktycznych na 2-letnim kursie:

 • słuchacze obu kursów przez semestr I i część semestru II uczą się obróbki ręcznej drewna wykonując samodzielnie w ramach ćwiczeń stolik szachowy, (zdj.1)
 • podczas semestru II słuchacze przechodzą szkolenie BHP z obsługi maszyn i rozpoczynają naukę maszynowej obróbki drewna; w ramach nauki wykonywane są m.in:
 1. taborety (zdj.2-3) z litego drewna (grupa stolarz-renowator dodatkowo na własnoręcznie wykonanym wyrobie uczy się techniki tradycyjnego ręcznego fornirowania i politurowania),
 2. kobyłki stolarskie oraz pomocniki do strugnic, (zdj.4)
 3. ramy do obrazów, (zdj.5)
 • podczas III i IV semestru słuchacze kontynuują naukę maszynowej i ręcznej obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych, wykonując m.in. konstrukcje mebli szkieletowych i/lub skrzyniowych z drewna i płyty meblowej:
 1. grupa stolarz tradycyjny np. stół, stolik, podstawę strugnicy, (zdj.6-7)
 2. grupa stolarz-renowator np. szafkę na klucze/apteczkę/witrynkę, kwietnik, kopię międzywojennego stylowego siedziska, (zdj.8-10)
 • obie grupy przez cały okres nauki wykonują naprawy i renowacje wyrobów z drewna:
 1. grupa stolarz tradycyjny w wymiarze podstawowym,
 2. grupa stolarz-renowator w wymiarze rozszerzonym.

 

Czy kurs stolarski dla obu grup jest bezpłatny?

Tak. Wszystkie  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego są realizowane bezpłatne.

 

Jaki dokument dostaje się po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego:

Po skończonym kursie słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego dla kwalifikacji DRM.04. „Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych” wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uprawniającym do przystąpienia do egzaminu państwowego, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej w zawodzie Stolarz (kod zawodu: 752205).

 

Podnoszenie kwalifikacji:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

 ZAPISZ SIĘ!