Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Cieśla 711501 - BUD.02

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) BUD.02  
„Wykonywanie robór ciesielskich”          
wyodrębnionej w zawodzie CIEŚLA symbol zawodu 711501

 

Do kogo skierowany jest kurs?

 • do osób początkujących, bez doświadczenia zawodowego,
  chcących poznać zasady tworzenia konstrukcji drewnianych, obróbki drewna i jego konserwacji,
 • do hobbystów chcących poszerzyć swoje umiejętności,
 • do osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
 • dla osób pracujących już w zawodzie, chcących potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe dokumentem państwowym.

 

Jakie są warunki przystąpienia do kursu?

 • posiadanie wykształcenia podstawowego,
 • ukończenie 18 roku życia,
 • posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na podjęcie nauki.

 

Ile czasu trwa kurs i jak wygląda organizacja zajęć:

 • kurs trwa 4 semestry (2 lata),
 • rozpoczyna się semestrem jesiennym,
 • obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne,
 • zajęcia praktyczne odbywają stacjonarnie w weekendy (sobota i niedziela) wg ustalonego wcześniej grafiku,
 • zajęcia teoretyczne odbywają się przede wszystkim on-line w weekendy (sobota i niedziela), ale kilka razy organizowane są również stacjonarnie na terenie szkoły lub wyjazdowo.

 

Co wykonuje się podczas zajęć praktycznych na kursie:

 

 

Czy kurs krawiecki jest bezpłatny?

Tak. Wszystkie  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego są realizowane bezpłatnie.

 

Jaki dokument dostaje się po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego:

Po skończonym kursie słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego dla kwalifikacji BUD.02 „Wykonywanie robór ciesielskich”  wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uprawniającym do przystąpienia do egzaminu państwowego, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej w zawodzie Cieśla (kod zawodu: 711501).

 

 ZAPISZ SIĘ!