Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

REKRUTACJA

Aby zapisać się na kurs wypełnij i prześlij formularz poniżej 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13,14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE ( skrócie RODO) informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku, im. Jana Kochanowskiego, ul. Hanki Lewandowicz 4, tel/fax 48 621-00-47, e-mail : zsdwgarbatce@poczta.onet.pl,
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail, iod@ckziu.radom.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji prowadzonych na podstawie Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016r. art. 117 ust. 5 (Dz.U. 2018 poz. 996, 1000, 1290,1669,2245 z 2019 r.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji zgodnie z art.6.ust.1.lit.a i c – RODO,
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest System Informacji Oświatowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym w tej zgodzie celu lub do momentu upływu 5 lat od momentu zakończenia kształcenia,
8. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-950 Warszawa, ul. Stawki 2.

UWAGA! 
W przypadku pojawiającego się błędu przy wysyłaniu formularza, prześlij dane takie jak: Imię i Nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, kurs na jaki aplikujesz oraz adnotację, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w związku z rekrutacją na adres: ckuwgarbatce@poczta.onet.pl

Czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub telefon informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku.
  • oferty na e-mail na wskazany w podaniu e-mail
  • oferty/informacje na sms na wskazany w podaniu numer telefonu