Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

sortuj:

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego skierowane do osób, które mają minimum 18 lat i skończyły minimalnie 8 letnią szkołę podstawową lub 6 letnią szkołę podstawową i 3 letnie gimnazjum. W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego realizowane są obecnie takie kierunki jak:

Prowadzone w ramach CKU Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są bezpłatne i realizowane w systemie zaocznym - zjazdy sobota i niedziela, co minimum 2 tygodnie, zjazdy mogą odbywać się częściej ale nie mogą odbywać się rzadziej.
Kursy trwają 4 semestry (2 lata) za wyjątkiem KKZ Krawiec, który trwa 3 semestry. Większość kursów rozpoczyna się w semestrze zimowym t.j.: wrzesień lub październik.
Kształcenie prowadzone jest w formie hybrydowej 
- zajęcia teoretyczne -
poza pierwszym zjazdem organizacyjnym i wskazanymi przez prowadzącego kurs - odbywają się online za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS,
- zajęcia praktyczne - zawsze odbywają się stacjonarnie w siedzibie szkoły.

Aby zapisać się na kurs przejdź do zakładki >> Rekrutacja<< i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Czas oczekiwania na przyjęcie na wybrany kurs jest uzależniony od ilości zgłoszeń i wacha się od roku do nawet 3 lat, podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest kolejność zgłoszeń.