Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

sortuj:
CIEŚLA 711501 – BUD.02

CIEŚLA 711501 – BUD.02

Wykonywanie robót ciesielskich
DEKARZ 712101 – BUD.03

DEKARZ 712101 – BUD.03

Wykonywanie robót blacharsko-dekarskich
KRAWIEC 753105 – MOD.03

KRAWIEC 753105 – MOD.03

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Krawiec nr zawodu 753105 kwalifikacja: MOD.03 (dawniej AU.14)   Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie Krawiec słuchacz KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych MOD.03 Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z: - Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, - Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, - Rozporządzeniem MEN z dnia z 16 maja 2019  r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, - Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji  w zawodzie Krawiec umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w zakładach usługowych, zakładach przemysłu odzieżowego, teatrach, na planach filmowych, w szpitalach, działach kontroli jakości firm odzieżowych, szwalniach czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej – pracowni krawieckiej. Do zadań zawodowych Krawca należy: - omawianie z klientem projektu, - ustalenie wymiarów, - tworzenie formy i jej wycięcie na podstawie poszczególnych elementów stroju z materiału, - szycie i dokonanie poprawek po przymiarce, - wykończenie oraz przygotowanie stroju do bezpośredniego użytku. Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, otrzymuje się certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Krawiec (Kod zawodu: 753105). Realizujemy podstawy programowe MEiN.
LEŚNIK 314301 – LES.02

LEŚNIK 314301 – LES.02

Gospodarowanie zasobami leśnymi
STOLARZ 752205 – DRM.04

STOLARZ 752205 – DRM.04

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
TAPICER 753402 – DRM.05

TAPICER 753402 – DRM.05

Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
TECHNIK TECHNOLOGI DREWNA 311922 – DRM.08

TECHNIK TECHNOLOGI DREWNA 311922 – DRM.08

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych