Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK - ZAWIESZENIA KURSU [PDF]
- wypełnij i przekaż prowadzącemu kurs, jeśli z jakiejś przyczyny nie możesz w określonym czasie uczestniczyć w zajęciach a w dalszej perspektywie chcesz kontynuować kształcenie.
Uwaga! Zawieszenie nauki może trwać maksymalnie 2 lata.

 

WNIOSEK - REZYGNACJA Z KURSU [PDF]
- wypełnij i przekaż prowadzącemu kurs, jeśli nie chcesz dalej kontynuować nauki.

 

WNIOSEK - WZNOWIENIE KURSU [PDF]
- wypełnij i przekaż do sekretariatu szkoły na minimum 1 miesięc przed rozpoczynającym się semestrem,
(np. semestr zimowy rozpoczyna się we wrześniu, semestr letni rozpoczyna się w marcu).
Czas rozpatrzenia wniosku to 30 dni.

 

WNIOSEK - PRZESŁANIE DOKUMENTÓW [PDF]
- wypełnij i przekaż do sekretariatu szkoły za pośrednictwem poczty lub w formie skanu na adres mailowy: ckuwgarbatce@poczta.onet.pl. Dokumenty przesyłane są na koszt odbiorcy.

 

WNIOSEK - WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA [PDF]
- wypełnij i przekaż do sekretariatu szkoły wypełniony oryginalny wniosek. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za wydanie duplikatu w kwocie 26 zł - opłatę można wpłacić na konto: 66 1020 1042 0000 8502 0379 8931 tytułem: Imię i Nazwisko - opłata za wydanie duplikatu