Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK - ZAWIESZENIA KURSU
- wypełnij i przekaż prowadzącemu kurs, jeśli z jakiejś przyczyny nie możesz w określonym czasie uczestniczyć w zajęciach a w dalszej perspektywie chcesz kontynuować kształcenie.
Uwaga! Zawieszenie nauki może trwać makssymalnie 2 lata.

 

WNIOSEK - REZYGNACJA Z KURSU
- wypełnij i przekaż prowadzącemu kurs, jeśli nie chcesz dalej kontynuować nauki.

 

WNIOSEK - WZNOWIENIE KURSU
- wypełnij i przekaż do sekretariatu szkoły na minimum 1 miesięc przed rozpoczynającym się semestrem,
(np. semestr zimowy rozpoczyna się we wrześniu, semestr letni rozpoczyna się w marcu).
Czas rozpatrzenia wniosku to 30 dni.