Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych - DRM.08