Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Krawiec 753105 - MOD.03

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) MOD.03  
„Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych ”          
wyodrębnionej w zawodzie KRAWIEC symbol zawodu 753105

 

Do kogo skierowany jest kurs?

 • do osób początkujących, bez doświadczenia zawodowego, chcących poznać techniki kroju i szycia,
 • do hobbystów chcących poszerzyć swoje umiejętności,
 • do osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
 • dla osób pracujących już w zawodzie, chcących potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe dokumentem państwowym.

 

Jakie są warunki przystąpienia do kursu?

 • posiadanie wykształcenia podstawowego,
 • ukończenie 18 roku życia,
 • posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na podjęcie nauki.

 

Ile czasu trwa kurs i jak wygląda organizacja zajęć:

 • kurs trwa 3 semestry (1,5 roku),
 • rozpoczyna się semestrem jesiennym,
 • obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne,
 • zajęcia praktyczne odbywają stacjonarnie w weekendy (sobota i niedziela) wg ustalonego wcześniej grafiku,
 • zajęcia teoretyczne odbywają się przede wszystkim on-line w weekendy (sobota i niedziela), ale kilka razy organizowane są również stacjonarnie na terenie szkoły lub wyjazdowo.

 

Co wykonuje się podczas zajęć praktycznych na kursie:

 

 

Czy kurs krawiecki jest bezpłatny?

Tak. Wszystkie  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego są realizowane bezpłatnie.

 

Jaki dokument dostaje się po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego:

Po skończonym kursie słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego dla kwalifikacji MOD.03. „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych” wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uprawniającym do przystąpienia do egzaminu państwowego, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej w zawodzie Krawiec (kod zawodu: 753105).

 

 ZAPISZ SIĘ!